Hem

NEKTAB har förvärvat Svensk Jordningsteknik AB sen 1Maj 2021

 – specialister inom jordtagsmätning av direktjordade system <100 kV.

Svensk Jordningsteknik AB är ett företag med ledande kompetens inom jordtags-mätningar med starkströmsmetoden. Förvärvet innebär en breddning och möjlig vidareutveckling av NEKTABs tjänsteutbud genom att vi tillför en efterfrågad specialistkompetens.


”Den specialistkompetens Svensk Jordningsteknik besitter kommer att komplettera och bredda NEKTABS nuvarande tjänsteutbud på ett bra sätt. I linje med vår vision och önskade position på marknaden passar Svensk Jordningsteknik väl in i bilden. Den erfarenhet och kompetens Svensk Jordningsteknik har är unik och viktig och vi ser fram emot den kompetensöverföring och det mervärde tjänsten kommer att innebära för NEKTAB, säger VD Marthin Pettersson”


”NEKTAB är den perfekta köparen till Svensk Jordningsteknik, säger ägaren Per Snygg. Jag gillar kulturen och den familjära känslan i NEKTAB och jag känner mig trygg med att mina anställda kommer att trivas här, vilket är viktigt för mig. För min egen del ser jag fram emot att bli en del i detta ambitiösa och seriösa företag och få förmånen att överföra min kunskap till några som brinner lika mycket som jag för den här branschen.”


På Nektab är vi klart jätteglada att kunna förvärva Jordningsteknik och vi önskar såklart alla välkomna till Nektab www.nektab.se

© Copyright Svensk Jordningsteknik AB